Inzamelactie

Om een Duofiets in Doornenburg mogelijk te maken is natuurlijk geld nodig. Met de gestarte inzamelactie zamelen we geld in om de Duofiets aan het kunnen schaffen, maar ook om deze te kunnen onderhouden. We hopen de financiële middelen in het voorjaar van 2019 bijeen te hebben gebracht. Ook u kunt een kleine of grote bijdragen leveren.

Doneren voor de Duofiets kan eenvoudig. Vul hiernaast een bedrag in en klik op de knop ‘Doneer’. Of maak gebruik van het onderstaande bankrekeningnummer. Alvast harte dank voor uw steun!

T.a.v.: Stichting Leefbaar Doornenburg 

Onder vermelding van: Donatie Duofiets Doornenburg

Bankrekening: NL93RABO0157416577